School, Nursery and Scouting Theodoortje

 • 1604 Vub Web 10
 • 1604 Vub Web 09
 • 1604 Vub Web 08
 • 1604 Vub Web 07
 • 1604 Vub Web 06
 • 1604 Vub Web 05
 • 1604 Vub Web 04
 • 1604 Vub Web 03
 • 1604 Vub Web 02
 • 1604 Vub Web 01
1604 Vub Web 01 1604 Vub Web 02 1604 Vub Web 03 1604 Vub Web 04 1604 Vub Web 05 1604 Vub Web 06 1604 Vub Web 07 1604 Vub Web 08 1604 Vub Web 09 1604 Vub Web 10
 • 1604 Vub Web 01
 • 1604 Vub Web 02
 • 1604 Vub Web 03
 • 1604 Vub Web 04
 • 1604 Vub Web 05
 • 1604 Vub Web 06
 • 1604 Vub Web 07
 • 1604 Vub Web 08
 • 1604 Vub Web 09
 • 1604 Vub Web 10

info

client
VUB Jette
location
Jette
surface
4200 m²
procedure
Competition - not selected
period
2016
phase
Not selected
team
ZAmpone architectuur - Omgeving

Description

 • nl
 • fr
 • en

De VUB schrijft een architectuurwedstrijd uit voor de integratie van een kinderdagverblijf en een basisschool met huisvesting voor scouts, voor het Huis van het Kind en voor CAW Brussel op hun campus in Jette. Het toegewezen terrein ligt op de grens van de campus van het UZ en het Laerbeekbos, een oase van beschermd groen binnen de Euro2000-zone.

Dit veelzijdige programma voorziet de ondersteuning van de groei van het kind in zijn verschillende aspecten op éénzelfde plek. ZAmpone Architectuur stelt in zijn antwoord dat deze plek, waar alle deelnemers een veelheid aan ervaringen en ontmoetingen aangeboden krijgen, een voorbeeldfunctie heeft. Zij willen een vooruitstrevende en toekomstgerichte leeromgeving ontwerpen waar de natuur niet langer als verwaarloosde achtergrens gezien wordt maar als structurerend element: een leerlandschap.

ZAmpone onderbouwt haar globalere aanpak met een mobiliteitsstudie uitgevoerd door studiebureau Omgeving. Omwille van het uitgebreide programma dient de toegankelijkheid van de site sterk vergroot te worden. Deze noodzaak bewerkstelligen binnen een Natura2000-zone door het verhogen en faciliteren van de automobiliteit zou niet alleen onvoldoende zijn maar vooral een gemiste kans.

In het voorstel van ZAmpone wordt het landschap mede-organisator van de nieuwe gebouwen. Het bos is niet langer een obstakel, een harde grens maar wordt een connector om leefgebieden die slechts op 2km afstand liggen met de site te verbinden. Hiervoor wordt volop ingezet op de fiets.

De site wordt gekenmerkt door veel niveauverschillen die tot nu opgelost werden met betonvlakten en hoge taluds. ZAmpone ziet het bouwwerk als een connector, die op alle interessante, natuurlijke taluds aangrijpt zodat het zich niet isoleert als een autonoom object, maar zich juist volledig integreert in zijn context. Vandaar ook de keuze voor een ensemble van verschillende bouwelementen in plaats van één mastodont. Eerst een slanke toren die de site haar landmark geeft. De stapeling van leefgroepen in de hoogte heeft een kleine footprint en zorgt voor evidente veiligheid voor de crèche. Een buitentrap maakt van de bovenste verdieping een publieke uitkijktoren. Vervolgens bakent een lange balk de site vormelijk af. Een derde centraal gelegen volume vormt de schakel tussen toren en balk. Verschillende hellingsvariaties creëren een interactie tussen de drie bouwdelen, een groene ketting rijgt ze aan mekaar.

De drie bouwelementen worden lateraal op het Laerbeekbos ingeplant. Ze vormen geen frontale barrière met het bos maar creëren openingen zodat het groen in heel de site kan doordringen.

Deze groene ketting zou – ZAmpone droomt en hoopt – ook voor de buren inspirerend en deugddoend kunnen zijn: een groene long voor de patiënten van het UZ? Het brede school-concept zou kunnen doorgetrokken worden naar de Erasmushogeschool?

DownloadDownload projectsheet

info

client
VUB Jette
location
Jette
surface
4200 m²
procedure
Competition - not selected
period
2016
phase
Not selected
team
ZAmpone architectuur - Omgeving