School, Nursery and Scouting Theodoortje

 • 1604 Vub Web 10
 • 1604 Vub Web 09
 • 1604 Vub Web 08
 • 1604 Vub Web 07
 • 1604 Vub Web 06
 • 1604 Vub Web 05
 • 1604 Vub Web 04
 • 1604 Vub Web 03
 • 1604 Vub Web 02
 • 1604 Vub Web 01
1604 Vub Web 01 1604 Vub Web 02 1604 Vub Web 03 1604 Vub Web 04 1604 Vub Web 05 1604 Vub Web 06 1604 Vub Web 07 1604 Vub Web 08 1604 Vub Web 09 1604 Vub Web 10
 • 1604 Vub Web 01
 • 1604 Vub Web 02
 • 1604 Vub Web 03
 • 1604 Vub Web 04
 • 1604 Vub Web 05
 • 1604 Vub Web 06
 • 1604 Vub Web 07
 • 1604 Vub Web 08
 • 1604 Vub Web 09
 • 1604 Vub Web 10

info

client
VUB Jette
location
Jette
surface
4200 m²
procedure
Competition - not selected
period
2016
phase
Not selected
team
ZAmpone architectuur - Omgeving

Description

 • nl
 • fr
 • en

De opdracht stond in het licht voor de realisatie van een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs ‘Theodoortje’ met huisvesting van scouts, een nieuw kinderdagverblijf met huisvestiging CAW Brussel en Het huis van het Kind op de campus Jette van de ‘Vrije Universiteit Brussel’.

Het toegewezen terrein ligt op de grens van het Laerbeekbos en de campus van het UZ Jette. Het terrein ondervindt een sterk reliëf met grote hoogteverschillen
en ligt langs de Laerbeeklaan, die behoort tot het Natura 2000. Bij een plaatsbezoek werd duidelijk dat op deze site heel veel werd ingezet op automobiliteit, vele verhardingen met veel bouwterreinen en parkings. Alsook viel de begrenzing van de site op.

ZAmpone Architectuur en studiebureau Omgeving vertrokken vanuit het instrument voor duurzame scholenbouw. Er werd getracht een antwoord te geven op duurzame mobiliteit, de goede bereikbaarheid van de site en op het uitbreiden van de groene longen in deze campus.

Het ontwerp gaat uit van één groot bouwwerk dat deel uitmaakt van een bredere samenhang: de omgeving. Het bouwwerk wordt gezien als een connector, die
op alle interessante taluds aangrijpt zodanig dat het bouwwerk zich niet isoleert als een autonoom object, maar zich juist volledig integreert met zijn context. Het groot bouwwerk kan gezien worden als ensemble van verschillende bouwelementen. Ten eerste een slanke toren die functioneert als landmark voor de site. Ten tweede een lange balk die de site afbakent. En ten derde een centraal gelegen volume.die de schakel tussen de twee volumes legt. De 3 bouwdelen komen samen in interactie door variaties van lichte hellingen, die gezien kan worden als een “groene ketting”en het geheel samen verbindt.

Aangezien de biodiversiteit een belangrijke rol speelt, opteert het ontwerpvoorstel om de bouwelementen op de site lateraal te plaatsen ten opzichte van het Laerbeekbos. Op die manier vormt het bouwgeheel geen frontale barrière met het bos, maar kan er een doorlaatbaarheid van het groene langsheen de site worden doorgetrokken.

ZAmpone architectuur ziet de site als een “kleine stad” waarbij het kinderdagverblijf, de school, het Huis van Kind & Gezien, CAW en het scoutslokaal met elkaar als één geheel samen functioneren, maar tezelfdertijd als aparte entiteiten. Op deze manier ontstaat er “een huis als een stad, een stad als een huis” waarbij de brede school kan geprojecteerd worden op een verschaling van onze samenleving.

DownloadDownload projectsheet

info

client
VUB Jette
location
Jette
surface
4200 m²
procedure
Competition - not selected
period
2016
phase
Not selected
team
ZAmpone architectuur - Omgeving